Uddannelse for dig som træner

Det er i Dybbøl IU’s interesse at have gode og veluddannede ledere, trænere og
dommere. Derfor er det klubbens ønske, at trænere og ledere dygtiggør sig
løbende og deltager i relevante kurser.

Kursusudgifter afholdes af klubben, dog skal kurset forinden være godkendt af bestyrelsen.

Kurser kan også afholdes for holdet, spillere og forældre eller sammen med øvrige trænere. Dette koordineres til trænermøderne. Hvis der er ønske om kurser og tilmelding, kontaktes bestyrelsen.

Oversigt over relevante kurser finder du her på jbu.dk